Polska Baza Metadanych Polarnych - współpraca

Polskie Konsorcjum Polarne w ramach pierwszego etapu budowania Polskiej Bazy Metadanych Polarnych zaprasza do wspólnego przygotowania bazy danych publikacyjnych.

Prosimy wszystkich zainteresowanych badaczy o nadsyłanie spisu swoich publikacji naukowych powstałych na podstawie analiz i badań prowadzonych w obszarach polarnych lub z nimi związanych. Szczegółowe instrukcje znajdują się w załączniku. Lista nie ma ograniczeń czasowych w kwestii roku wydania publikacji.

Kontakt:

Koordynator projektu, prof. Ireneusz Sobota, e-mail: irso@umk.pl
Sekretariat PKPol, e-mail: office@pkpolar.pl

    Aktualności

    Data dodania
    27 marca 2019