Pokaz filmu „Master Plan”

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich oraz Europejskie Koło Naukowe zapraszają na pokaz filmu „Master Plan” oraz dyskusję panelową na temat dezinformacji z udziałem dr Martyny Bildziukiewicz (East Stratcom Task Force – Europejska Służba Działań Zewnętrznych).

Pokaz odbędzie się 26 kwietnia 2019 (piątek), w godz. 11:15-13:15, w sali 115 na Wydziale Politologii UMCS, (plac Litewski 3).

11:15 | Oficjalne otwarcie - prof. dr hab. Marek Pietraś, Prodziekan Wydziału Politologii UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

11.30 | Pokaz filmu „Master Plan”, (2016, reż. Sanita Jemberga)

12:30 | Dyskusja panelowa z udziałem:

  • dr Martyna Bildziukiewicz (ESTF-ESDZ)
  • Marta Kowalska (Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji—CAPD)
  • dr Jakub Olchowski (UMCS, IEŚ)
  • dr Damian Szacawa (UMCS, IEŚ)

„Master Plan” to film dokumentalny przedstawiający metody, za pomocą których Rosja wpływa na politykę wewnętrzną państw bałtyckich, dzieląc lokalną społeczność, promując tęsknotę za ZSRR i odrzucając odzyskaną niepodległość państw bałtyckich.

Organizacja pokazu i debaty:
dr Jakub Olchowski, dr Damian Szacawa
Wydział Politologii UMCS, Instytut Europy Środkowej w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    24 kwietnia 2019