Podziękowania – „Spotkania z Ameryką Łacińską”

W dniach 31 stycznia-3 lutego 2017 roku odbyła się na Wydziale Politologii UMCS druga edycja „Spotkań z Ameryką Łacińską” zorganizowana przez Redakcję czasopisma naukowego „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” oraz Zakład Stosunków Międzynarodowych.

Gośćmi Wydziału Politologii byli naukowcy z Argentyny i Czech, współpracujący z „Anuario Latinoamericano”: Prof. Maria de Monserrat Llairó, Dyrektor Centrum Studiów Latynoamerykańskich na Rzecz Rozwoju i Integracji Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Buenos Aires, założycielka i redaktor naczelna czasopisma naukowego „Latitud Sur”; Dr Miguel Francisco Gutiérrez, Kierownik Zakładu Nauk Społecznych Colegio Nacional de Buenos Aires; Dr Pablo Bulcourf, politolog z Uniwersytetu Narodowego Quilmes w Buenos Aires, Sekretarz Generalny Argentyńskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych, członek Komitetu Wykonawczego Latynoamerykańskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych, Koordynator Badań Historii Nauk Politycznych w Ameryce Łacińskiej i redaktor naczelny czasopisma naukowego „PostData”; Dr Nuno Morgado, geopolityk i brazylianista z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Karola w Pradze.

W ramach programu „Spotkań z Ameryką Łacińską” (http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,60,-spotkania-z-ameryka-lacinska-na-wydziale-politologii,45235.chtm) odbyły się wykłady w języku hiszpańskim i angielskim oraz seminarium w języku hiszpańskim na temat aktualnych procesów politycznych, społecznych i gospodarczych w Argentynie i Brazylii. Wykłady i seminaria, które odbywają się w ramach kolejnych edycji „Spotkań z Ameryką Łacińską” mają na celu popularyzowanie wiedzy na temat społeczeństw i państw Ameryki Łacińskiej, nie tylko w środowisku uniwersyteckim. Spotkania mają charakter otwarty i skierowane są do wszystkich zainteresowanych problematyką latynoamerykańską. Ważnym celem jest także rozwój współpracy międzynarodowej, której wymiernym rezultatem są już zrealizowane projekty i publikacje naukowe, w ramach wydawanej od 2012 roku serii wydawniczej Studia Iberoamerykańskie UMCS oraz wydawanego od 2014 roku rocznika politologicznego „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, pod kierunkiem naukowym dr hab. Katarzyny Krzywickiej. Wizyta argentyńskich naukowców na Wydziale Politologii miała także na celu omówienie możliwości i form współpracy naukowej i dydaktycznej oraz zawarcia umowy między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetem Buenos Aires. Odbyły się owocne spotkania i rozmowy z władzami UMCS oraz Wydziału Politologii: Prorektorem ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Radosławem Dobrowolskim oraz z Dziekanem Wydziału Politologii prof. dr hab. Iwoną Hofman i Prodziekanem ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Markiem Pietrasiem.

Składam serdeczne podziękowanie władzom UMCS i Wydziału Politologii za wsparcie w organizacji tego ważnego przedsięwzięcia naukowego. Dziękuję za zaangażowanie i nieocenioną pomoc mgr Marii Ochab, mgr Magdalenie Wątróbce, mgr. Pawłowi Kwiatkowskiemu, mgr. Jakubowi Wołyńcowi. Dziękuję Pani dr Elżbiecie Muciek za pomoc organizacyjną.

Zapraszam do galerii zdjęć, które dokumentują przebieg „Spotkań z Ameryką Łacińską”, dziękując ich autorom: mgr Anecie Adamskiej, mgr Magdalenie Wątróbce, mgr. Jakubowi Wołyńcowi.

Dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw.
Redaktor naczelna „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”
Organizatorka „Spotkań z Ameryką Łacińską”

    Aktualności

    Data dodania
    23 lutego 2017