Podziękowania – Drzwi Otwarte

Dnia 24 marca br. na Wydziale Politologii UMCS odbyły się Drzwi Otwarte. Kandydaci mogli zapoznać się z funkcjonującymi na Wydziale Kołami Naukowymi, skonsultować się z przedstawicielami Rady Wydziałowej Samorządu Studentów, a także skorzystać z wykładów, warsztatów oraz konkursów przygotowanych przez pracowników, doktorantów oraz studentów Wydziału Politologii.

Kolegium Dziekańskie serdecznie dziękuje pracownikom naukowo-dydaktycznym odpowiedzialnym za koordynowanie działaniami promocyjnymi oraz organizacyjnymi na poszczególnych kierunkach: dr. Kamilowi Filowi, dr Magdalenie Lesińskiej-Staszczuk, dr Dorocie Litwin-Lewandowskiej, dr Ewelinie Panas, dr Kindze Smoleń, dr Annie Szwed-Walczak. Wyrazy uznania kierujemy również do dr. Bartosza Bojarczyka, dr Magdaleny Lesińskiej Staszczuk, dr Justyny Maguś, dr Magdaleny Pataj, dr Kingi Smoleń, dr. Damiana Szacawy, dr Anny Szwed-Walczak, redaktora Piotra Zdanowicza,  mgr Damiana Dudy, mgr Agnieszki Grzegorczyk, mgr Bartosza Kowalskiego, mgr Alexandry V. Martines, mgr Grzegorza Nizioła, mgr Michała Okseniuka, mgr Krzysztofa Piskorza, mgr Anny Prończuk-Omiotek, mgr Natalii Wiślińskiej, Wojciecha Manowskiego, Marcina Nieznaja, Moniki Pastuszak, Moniki Piekarskiej za przygotowanie wykładów oraz warsztatów dla maturzystów. Szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu wydarzenia kierujemy do mgr Sylwii Skotnickiej oraz mgr Łukasza Jędrzejskiego. Dziękujemy również za promocję i udzielanie informacji o kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Politologii: dr Ewelinie Kancik-Kołtun, dr Katarzynie Kuć-Czajkowskiej, dr. Kamilowi Mazurkowi, mgr Łukaszowi Jędrzejskiemu, mgr Krzysztofowi Stanisławowi Wernerowi, mgr Jakubowi Wołyńcowi. Na uznanie zasługują również Studenci Wydziału Politologii – przedstawiciele poszczególnych kierunków, Kół Naukowych, Rady Wydziałowej Samorządu Studentów oraz Legii Akademickiej.

    Aktualności

    Data dodania
    30 marca 2017