Podsumowanie 2. edycji konferencji „KSI@ŻKA W MEDIACH – MEDIA W KSI@ŻCE. RYNEK – TECHNOLOGIE – KONSUMPCJA"

W dniach 29 – 30 czerwca 2022 roku odbyła się w formule hybrydowej  2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: KSI@ŻKA W MEDIACH – MEDIA W KSI@ŻCE. RYNEK – TECHNOLOGIE – KONSUMPCJA, której organizatorami byli:

  • Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS w Lublinie;
  • Department of Social Communication and Information Activities, Lviv Polytechnic National University (Lwów/ Ukraina);
  • Department of Social Communication, Lesya Ukrainka Volyn National University (Łuck/ Ukraina);
  • Department of Media Communications, Ukrainian Academy of Printing (Lwów/ Ukraina)

Podczas dwóch dni obrad podjęto dyskusję dotyczącą natury wzajemnych wpływów książki i mediów oraz  statusu książki we współczesnej kulturze medialnej. Badacze z kilkunastu krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich oraz praktycy i eksperci, związani zawodowo z branżą wydawniczą wygłosili 58 referatów. Wśród referentów znalazło się też 13 studentów z Polski i Ukrainy. Młodzi badacze zaprezentowali referaty na temat najnowszych zjawisk związanych m.in. z cyfryzacją branży wydawniczej, innowacjami w komunikacji z czytelnikami, trendami marketingu i promocji książki oraz życiem literackim w sieci.

Ogółem w konferencji wzięło udział ponad 80 osób.


Wszystkim referentom gratulujemy świetnych wystąpień, uczestnikom dziękujemy za aktywny udział i głosy w dyskusji, a naszym partnerom za pomoc w przygotowaniu wydarzenia. Serdeczne podziękowania składamy również naszym studentom z Koła Naukowego Public Relations za ich wsparcie organizacyjne przez dwa dni obrad. Do zobaczenia za rok!

    Aktualności

    Data dodania
    4 lipca 2022