Pamięci Profesora Edwarda Olszewskiego

W młodości pisał piękne wiersze i fraszki, które zdobywały nagrody w konkursach literackich, grał na mandolinie, był wnikliwym obserwatorem rzeczywistości. Profesora Edwarda Olszewskiego fascynowała historia, a jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół historii politycznej, politologii i emigracji.

Produkcja TV UMCS

18 czerwca 2018 r. na Wydziale Politologii UMCS z udziałem licznie zgromadzonych gości (przedstawicieli władz Uczelni, profesorów, wychowanków, przyjaciół i rodziny) odbyła się uroczystość związana z publikacją Księgi poświęconej Jego pamięci pt. „W kręgu historii, politologii i emigracji” pod red. naukową Krystyny Leszczyńskiej.

Profesor Edward Olszewski zmarł 4 listopada 2016 roku.

    Aktualności

    Data dodania
    6 lipca 2018