Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Wydział Politologii UMCS już po raz trzeci jest organizatorem na poziomie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, skierowanej do uczniów szkół średnich.

Podczas trzeciej edycji Olimpiady tematem wiodącym jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Etap I, polegający na napisaniu eseju na jedno z pięciu zagadnień, zakończył się 23 listopada br. Spośród 340 zgłoszonych prac stu autorów najwyżej ocenionych przez jury tekstów zostanie zaproszonych 7 grudnia 2018 roku do II etapu, w którym zmierzą z testem wiedzy. Zakwalifikowanych do trzeciego etapu zostanie dziesięciu uczestników z najwyższą liczbą punktów - w marcu 2019 roku w Warszawie wezmą udział w zawodach centralnych, gdzie będą rywalizować o indeksy wybranych uczelni i cenne nagrody rzeczowe.

    Aktualności

    Data dodania
    7 grudnia 2018