Obowiązkowe zapisy na specjalności

Obowiązkowe zapisy na specjalności dla studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa

Aktualne programy zajęć dla poszczególnych specjalności <kliknij tutaj> lub wybierz zakładkę Dla studentów, menu Programy zajęć.

Aby przejść do portalu USOSweb <kliknij tutaj> lub wybierz 'USOSweb' na stronie głównej Wydziału Politologii (poniżej aktualności).


Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na podanych poniżej kierunkach muszą przed semestrem letnim roku ak. 2019/2020 dokonać wyboru specjalności.

Dla studiów stacjonarnych zapisy zostaną uruchomione w dniu 18 stycznia (sobota) 2020 r. w godzinach:
- Stosunki międzynarodowe, I stopnia (2 rok) - od godz. 12.00
- Bezpieczeństwo narodowe, I stopnia (2 rok) - od godz. 13.00
- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, II stopnia (1 rok) -  od godz. 14.00
- Stosunki międzynarodowe, II stopnia (1 rok) - od godz. 15.00
- International relations, II stopnia (1 rok) - od godz. 16.00
- Bezpieczeństwo narodowe, II stopnia (1 rok) - od godz. 17.00
- Produkcja medialna, II stopnia (1 rok) - od godz. 18.00

Dla studiów niestacjonarnych zapisy zostaną uruchomione w dniu 20 stycznia (poniedziałek) 2020 r. w godzinach:
- Bezpieczeństwo narodowe, I stopnia (2 rok) - od godz. 20.00
- Bezpieczeństwo narodowe, II stopnia (1 rok) - od godz. 20.00

Możliwość zapisu zostanie wyłączona w dniu 26 stycznia (niedziela) 2020 r. o godz. 22.00.


Uwaga Studenci!
Informujemy, że zostaną uruchomione specjalności o największym zainteresowaniu ze strony studentów podczas zapisów. Ilość specjalności, które zostaną otwarte podane są poniżej obok nazwy kierunku studiów.
Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z par. 35 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu Pracy UMCS specjalności nie mogą być uruchamiane i prowadzone w grupach studenckich liczących mniej niż 20 osób. Nadmieniamy również, że wg. par. 35 ust. 3 Regulaminu Pracy UMCS za pełną grupę uważa się także grupy o liczebności mniejszej niż 20 osób, jeśli obejmuje ona cały rok danego kierunku studiów. Przepis ten, za uprzednią zgodą prorektora właściwego ds. kształcenia, stosuje się również do grup obejmujących cały rok danej specjalności na kierunku studiów.

Studia stacjonarne, I stopień, 2 rok, kierunki:
Bezpieczeństwo narodowe  (uruchomione zostaną 2 specjalności)
- Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
- Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym

Stosunki międzynarodowe (uruchomione zostaną 2 specjalności)
- Bezpieczeństwo międzynarodowe
- Integracja europejska
- Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej
- Studia regionu Pacyfiku

Studia stacjonarne, II stopień, 1 rok, kierunki:
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (uruchomione zostaną 2 specjalności)
- Redaktorska
- Nowe media
- Public Relations
- Digital media

Stosunki międzynarodowe (prawdopodobnie uruchomione zostaną 2 specjalności)
- Międzynarodowy marketing terytorialny        
- Pozaeuropejskie studia regionalne                    
- Dyplomacja ekonomiczna       
- Projekty międzynarodowe

International relations (prawdopodobnie uruchomione zostaną 2 specjalności)
- Economic diplomacy
- International Place Branding
- International Institutions
- Central and Eastern European Studies

Bezpieczeństwo narodowe (uruchomione zostaną 3 specjalności)
- Bezpieczeństwo wewnętrzne RP        
- Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
- Cyberbezpieczeństwo
- Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej 

Produkcja medialna (uruchomione zostaną 3 specjalności)
- Realizacja filmowo-telewizyjna            
- Produkcja wydarzenia multimedialnego          
- Produkcja w branży gier

Studia niestacjonarne, I stopień, 2 rok, kierunek:
Bezpieczeństwo narodowe (uruchomiona zostanie 1 specjalność)
- Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym                              
- Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym

Studia niestacjonarne, II stopień, 1 rok, kierunek:
Bezpieczeństwo narodowe (uruchomiona zostanie 1 specjalność)
- Bezpieczeństwo wewnętrzne RP        
- Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
- Cyberbezpieczeństwo
- Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej

    Aktualności

    Data dodania
    22 stycznia 2020