Obowiązkowe zapisy na specjalności

Obowiązkowe zapisy na specjalności dla studentów Wydziału Politologii

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na podanych poniżej kierunkach muszą przed semestrem letnim roku ak. 2017/2018 dokonać wyboru specjalności.

Dla studiów stacjonarnych zapisy zostaną uruchomione w dniu 20 stycznia (sobota) 2018 r. w godzinach:
- Bezpieczeństwo narodowe, I stopnia (2 rok) - od godz. 12.00
- Stosunki międzynarodowe, I stopnia (2 rok) - od godz. 13.00
- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, II stopnia (1 rok) - od godz. 14.00
- Stosunki międzynarodowe, II stopnia (1 rok) - od godz. 15.00
- International relations, II stopnia (1 rok) - od godz. 16.00
- Bezpieczeństwo narodowe, II stopnia (1 rok) - od godz. 17.00
- Produkcja medialna, II stopnia (1 rok) - od godz. 18.00

Dla studiów niestacjonarnych zapisy zostaną uruchomione w dniu 21 stycznia (niedziela) 2018 r. w godzinach:
- Bezpieczeństwo narodowe, I stopnia (2 rok) - od godz. 21.00

Możliwość zapisu zostanie wyłączona w dniu 23 stycznia (wtorek) 2018 o godz. 22.00.


STUDIA STACJONARNE I stopień
Studenci 2 roku kierunku Stosunki międzynarodowe, studia I stopnia, wybierają jedną ze specjalności:
- Bezpieczeństwo międzynarodowe
- Integracja europejska
- Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej
- Studia regionu Pacyfiku
UWAGA: Specjalność o najmniejszym zainteresowaniu podczas zapisów nie zostanie uruchomiona.

Studenci 2 roku kierunku Bezpieczeństwo narodowe, studia I stopnia, wybierają jedną ze specjalności:
- Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
- Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym


STUDIA STACJONARNE II stopień
Studenci 1 roku kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia, wybierają jeden z modułów:
- Redaktorski
- Public Relations
- Dziennikarstwo on-line
- Digital media
UWAGA: Specjalność o najmniejszym zainteresowaniu podczas zapisów nie zostanie uruchomiona.

Studenci 1 roku kierunku Stosunki międzynarodowe, studia II stopnia, wybierają jedną ze specjalności:
- Międzynarodowy marketing terytorialny
- Pozaeuropejskie studia regionalne
- Dyplomacja ekonomiczna
- Projekty międzynarodowe
UWAGA: Dwie specjalności o najmniejszym zainteresowaniu podczas zapisów nie zostaną uruchomione.

Studenci 1 roku kierunku International relations, studia II stopnia, wybierają jedną ze specjalności:
- Economic diplomacy
- International Relations in East-Central Europe
- Place Branding
UWAGA: Specjalność o najmniejszym zainteresowaniu podczas zapisów nie zostanie uruchomiona.

Studenci 1 roku kierunku Bezpieczeństwo narodowe, studia II stopnia, wybierają jedną ze specjalności:
- Bezpieczeństwo wewnętrzne RP (a)
- Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (a)
- Cyberbezpieczeństwo (b)
- Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej (b)
UWAGA: Zostaną uruchomione tylko dwie specjalności (po jednej z grupy a i b). Specjalności o najmniejszym zainteresowaniu podczas zapisów (po jednej z grupy a i b) nie zostaną uruchomione.

Studenci 1 roku kierunku Produkcja medialna, studia II stopnia, wybierają jedną ze specjalności:
- Realizacja filmowo-telewizyjna
- Produkcja wydarzenia multimedialnego
- Produkcja w branży gier


STUDIA NIESTACJONARNE I stopień
Studenci 2 roku kierunku Bezpieczeństwo narodowe, studia I stopnia, wybierają jedną ze specjalności:
- Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
- Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym
UWAGA: Specjalność o najmniejszym zainteresowaniu podczas zapisów nie zostanie uruchomiona.


Aktualne programy zajęć dla poszczególnych specjalności <kliknij tutaj> lub wybierz zakładkę Dla studentów, menu Programy zajęć.

Aby przejść do portalu USOSweb <kliknij tutaj> lub wybierz 'USOSweb' na stronie głównej Wydziału Politologii (poniżej aktualności).

    Aktualności

    Data dodania
    16 stycznia 2018