Obowiązkowe zapisy na seminaria

Zapisy na seminaria - terminarz i wykaz prowadzących

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przed semestrem letnim roku ak. 2021/2022 muszą dokonać zapisu na seminarium.

Zapisy zostaną uruchomione w dniu 19.02.2022 r. (sobota) o podanych niżej godzinach.


STUDIA STACJONARNE, I stopień (2 rok)


Politologia, Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo narodowe - godz. 10.00
Prof. dr hab. Walenty Baluk
Prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska
Prof. dr hab. Jan Holzer
Prof. dr hab. Grzegorz Janusz
Prof. dr hab. Czesław Maj
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
Prof. dr hab. Stanisław Michałowski - zastępstwo: Dr hab. Ewa Godlewska
Prof. dr hab. Waldemar Paruch
Prof. dr hab. Krystyna Trembicka
Prof. dr hab. Wojciech Sokół
Dr hab. Witold Rewera
Dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS
Dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska
Dr hab. Ireneusz Topolski, prof. UMCS
Dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS
Dr hab. Aneta Dawidowicz, prof. UMCS
Dr hab. Marcin Wichmanowski
Dr hab. Tomasz Browarek
Dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS
Dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak
Dr hab. Dariusz Kondrakiewicz
Dr hab. Jerzy Garbiński, prof. UMCS
Dr hab. Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, prof. UMCS
Dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS

Społeczeństwo informacyjne - godz. 11.00
Dr Jerzy Mycka
Dr hab. Ewelina Podgajna, prof. UMCS
Dr hab. Irma Słomczyńska

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - godz. 11.00
Prof. dr hab. Ewa Maj
Prof. nadzw., dr hab. Danuta Kępa-Figura
Prof. nadzw., dr hab. Paweł Nowak
Prof. nadzw., dr hab. Magdalena Piechota
Prof. nadzw., dr hab. Marta Wójcicka
Dr hab. Bogdan Borowik
Dr hab. Anna Granat

International Relations - godz. 11.00
Prof. dr hab. Marek Pietraś
Prof. dr hab. Konrad Zieliński
Dr hab. Konrad Pawłowski

Produkcja Medialna - godz. 12.00
Prof. dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza
Prof. dr hab. Jan Hudzik
Prof. dr hab. Włodzimierz Mich
Prof. dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
Prof. nadzw., dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak
Prof. nadzw., dr hab. Piotr Celiński
Prof. nadzw., dr hab. Anita Has-Tokarz
Prof. nadzw., dr hab. Jakub Nowak
Prof. nadzw., dr hab. Paweł Nowak
Prof. nadzw., dr hab. Jan Pleszczyński
Prof. nadzw., dr hab. Grażyna Stachyra
Prof. nadzw., dr hab. Marta Wójcicka
Dr hab. Bogdan Borowik
Dr hab. Waldemar Bulira
Dr hab. Anna Granat
Dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech
Dr Karolina Burno-Kaliszuk
Dr Elżbieta Pawlak-Hejno

Public Relations i Zarządzanie Informacją - godz. 13.00
Prof. nadzw., dr hab. Anita Has-Tokarz
Prof. nadzw., dr hab. Ewa Nowak-Teter
Prof. nadzw., dr hab. Lidia Pokrzycka
Dr hab. Waldemar Bulira
Dr Wojciech Maguś


STUDIA STACJONARNE, II stopień (1 rok)


Administracja publiczna - godz. 13.00
Prof. dr hab. Stanisław Michałowski - zastępstwo: Dr hab. Agnieszka Demczuk
Dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak, prof. UMCS
Dr hab. Monika Kowalska
Dr hab. Mariusz Sienkiewicz

International Relations - godz. 13.00
Prof. dr hab. Marek Pietraś
Prof. dr hab. Konrad Zieliński
Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS

Społeczeństwo informacyjne - godz. 13.00
Dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska

Politologia, Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo narodowe - godz. 14.00
Prof. dr hab. Walenty Baluk
Prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska
Prof. dr hab. Jan Holzer
Prof. dr hab. Grzegorz Janusz
Prof. dr hab. Czesław Maj
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
Prof. dr hab. Waldemar Paruch
Prof. dr hab. Krystyna Trembicka
Prof. dr hab. Wojciech Sokół
Dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS
Dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS
Dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS
Dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - godz. 15.00
Prof. dr hab. Iwona Hofman
Prof. dr hab. Ewa Maj
Prof. dr hab. Włodzimierz Mich
Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik
Prof. nadzw., dr hab. Danuta Kępa-Figura
Prof. nadzw., dr hab. Magdalena Piechota

Produkcja medialna - godz. 16.00
Prof. dr hab. Iwona Hofman
Prof. dr hab. Jan Hudzik
Prof. dr hab. Włodzimierz Mich
Prof. dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
Prof. nadzw., dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak
Prof. nadzw., dr hab. Piotr Celiński
Prof. nadzw., dr hab. Jakub Nowak
Prof. nadzw., dr hab. Ewa Nowak-Teter
Prof. nadzw., dr hab. Jan Pleszczyński
Prof. nadzw., dr hab. Lidia Pokrzycka
Prof. nadzw., dr hab. Grażyna Stachyra
Dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech


STUDIA NIESTACJONARNE, I stopień (2 rok)


Bezpieczeństwo narodowe - godz. 17.00
Dr hab. Aneta Dawidowicz, prof. UMCS
Dr hab. Marcin Wichmanowski
Dr hab. Witold Rewera


STUDIA NIESTACJONARNE, II stopień (1 rok)


Bezpieczeństwo narodowe - godz. 17.00
Dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska
Dr hab. Ewelina Podgajna, prof. UMCS
Dr hab. Irma Słomczyńska
Dr hab. Tomasz Browarek
Dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS

 

Zapisy zostaną wyłączone w dniu 20.02.2020 r. o godz. 23.00.

Tematyka seminariów - kliknij tutaj

Zapisów dokonujemy wyłącznie poprzez stronę internetową USOSweb. Aby przejść do portalu USOSweb <kliknij tutaj> lub wybierz 'USOSweb' na stronie głównej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa (poniżej aktualności).

 

    Aktualności

    Data dodania
    17 lutego 2022