Obowiązkowe zapisy na przedmioty fakultatywne (PF) oraz wykłady (WYa i WYb)

Zapisy na wykłady Wa i Wb (dotyczy kier. Bezpieczeństwo narodowe, specj. Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym) oraz przedmioty fakultatywne (dla studentów całego Wydziału Politologii, którzy w planie zajęć mają przedmioty fakultatywne PF).

Studia stacjonarne

W dniach 24.II – 1.III.2016 na przedmiotach prowadzone są zajęcia organizacyjne.

Do dnia 1.III.2016 należy zarejestrować się w systemie (jeśli masz już konto, nie zakładaj drugiego konta. Sprawdź logowanie oraz odpowiedni stopień i rok studiów).

W dniu 1 marca (wtorek), od godz.:

a) studia I stopnia

- Produkcja medialna (2 rok) oraz Bezpieczeństwo narodowe (3 rok – specj. Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym - wykłady Wa i Wb) – od godz. 20.15
- Stosunki międzynarodowe (2 rok) oraz Politologia (3 rok) – od godz. 20.30
- Bezpieczeństwo narodowe (2 rok) – od godz. 20.45
- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (3 rok) – od godz. 21.00
- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2 rok) – od godz. 21.15

b) studia II stopnia

- Stosunki międzynarodowe (1 rok) oraz International relations (1 rok) – od godz. 20.00
- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2 rok) oraz Politologia (2 rok) – od godz. 21.30

do dnia 2 marca (środa) do godz. 14.00 należy dokonać zapisu na przedmioty drogą internetową.

Ilość przedmiotów na jakie należy dokonać zapisu podana jest w planie zajęć w kolumnie 'Uwagi'.


Studia niestacjonarne

Do dnia 1.III.2016 należy zarejestrować się w systemie (jeśli masz już konto, nie zakładaj drugiego konta. Sprawdź logowanie oraz odpowiedni stopień i rok studiów).

W dniu 1 marca (wtorek), od godz. 21.45 na kierunku:

- Bezpieczeństwo narodowe (2 rok – przedmioty fakultatywne) do dnia 9 marca (środa) do godz. 15.00
- Bezpieczeństwo narodowe (3 rok – specj. Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym - wykłady Wa i Wb) do dnia 4 marca (piątek) do godz. 14.00

należy dokonać zapisu na przedmioty drogą internetową .

Link do systemu zapisów na przedmioty kliknij <tutaj> lub kliknij w 'Zapisy na przedmioty' na stronie głównej Wydziału Politologii (poniżej aktualności).

Studenci na kierunku Studia wschodnioeuropejskie nie dokonują zapisu na fakultety, obowiązują wszystkie przedmioty fakultatywne podane w planie zajęć.

    Aktualności

    Data dodania
    23 lutego 2016