Obowiązkowe zapisy na przedmioty fakultatywne (PF)

Informujemy, że studenci, którzy nie dokonają zapisu w systemie w podanym poniżej terminie, nie będą automatycznie przypisywani do fakultetów z wolnymi miejscami. Dlatego też dokonanie internetowego zapisu jest obowiązkowe.

Studia stacjonarne

W dniach 3.X – 7.X.2016 na przedmiotach fakultatywnych prowadzone są zajęcia organizacyjne.

W dniach od 8 październikia (sobota), od godz.:

- 13.00 - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
- 14.00 - kierunek Stosunki międzynarodowe
- 15.00 - kierunek Produkcja medialna
- 16.00 - kierunek Bezpieczeństwo narodowe

do dnia 9 października (niedziela) do godz. 22.00 należy dokonać zapisu na fakultety drogą internetową.

Ilość fakultetów na jakie należy dokonać zapisu podana jest w planie zajęć w kolumnie 'Uwagi'.


Studia niestacjonarne – dotyczy jedynie kierunku Bezpieczeństwo narodowe, 3 rok.

W dniu 10 października 2016 r. (poniedziałek) od godz. 20.00 należy dokonać zapisu na fakultet drogą internetową. Zapisy zostaną wyłączone w dniu 17 października 2015 r. o godz. 22.00.
UWAGA: ze względu na liczbę studentów, możliwe jest uruchomienie tylko jednego przedmiotu fakultatywnego (tego, który będzie się cieszył największą popularnością podczas zapisów)


Aby przejść do portalu USOSweb <kliknij tutaj> lub wybierz 'USOSweb' na stronie głównej Wydziału Politologii (poniżej aktualności).

Studenci na kierunkach:
- Studia wschodnioeuropejskie (2 rok, II stopień)
- Politologia (3 rok, I stopnia)
- International relations (2 rok, II stopień)
nie dokonują zapisu na fakultety, obowiązują wszystkie przedmioty fakultatywne podane w planie zajęć.

    Aktualności

    Data dodania
    7 października 2016