Nowy numer "Anuario Latinoamericano"

Szanowni Państwo,

zapraszam do lektury nowego tomu "Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales", czasopisma naukowego wydawanego przez Wydział Politologii UMCS.

Przejdź do lektury czasopisma

Dziękuję wszystkim autorom i recenzentom tomu oraz członkom zespołu redakcyjnego za współpracę.

Życzę Państwu dobrej lektury

Redaktor Naczelna
dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    7 grudnia 2016