Nowe czasopismo - Annales UMCS Sectio M

Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy o utworzeniu nowego czasopisma na naszym Wydziale. Jest to "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: Sectio M: Balcaniensis et Carpathiensis”.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Przedmiotem zainteresowania Redakcji jest Europa Środkowa i Wschodnia, badana na różnych płaszczyznach. Udało nam się pozyskać do współpracy czołowych badaczy w Polsce, ale także wybitnych znawców tej problematyki w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie informacje szczegółowe znajdziecie Państwo na stronie: www.carbal.annales.umcs.pl

Jednocześnie informujemy, że teksty do pierwszego numeru będziemy przyjmować do połowy kwietnia 2016 roku. Prosimy o przesyłanie ich na adres czasopisma: annalescarbal@gmail.com (zgodnie z wymaganiami zawartymi na stronie internetowej).

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Redaktor Naczelny prof. dr hab. Waldemar Paruch
Sekretarz Redakcji dr hab. Małgorzata Podolak

    Aktualności

    Autor
    Anna Belka
    Data dodania
    21 marca 2016