Nocne Korki z WoSu trwały do trzeciej. W nocy!

W nocy z piątku na sobotę (z 28 lutego na 1 marca) na Wydziale Politologii w Auli im. Ignacego Daszyńskiego zebrało się ponad dwustu uczniów z szkół z województwa lubelskiego. Okazją ku temu było powtórzenie materiału z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie. Impreza pod nazwą Nocne Korki z WOSu rozpoczęła się o godz. 20, a zakończyła tuż przed trzecią w nocy.

Wśród prelegentów powtórki z WoSu znaleźli się: prof. dr hab. Stanisław Michałowski, JM Rektor UMCS, który wygłosił wykład na temat relacji samorządu terytorialnego ze społeczeństwem obywatelskim; prof. dr hab. Grzegorz Janusz, dziekan Wydziału Politologii przedstawił problematykę praw człowieka, prof. dr hab. Iwona Hofman, prodziekan Wydziału Politologii ds. studenckich w swoim wystąpieniu (wspólnie z mgr Krzysztofem Piskorzem) nawiązała do przemian zachodzących na rynku mediów; prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, prodziekan Wydziału Politologii ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą wygłosiła wykład „Religie we współczesnym świecie”, a dr Piotr Tosiek przedstawił ewolucję ładu międzynarodowego w XXI wieku. Całość została uzupełniona o warsztaty przeprowadzone przez pracowników Biura Karier UMCS na temat przyszłego wyboru kierunku studiów, a mgr Elżbieta Hejno-Pawlak starała się uczulić maturzystów na pewne kwestie i najczęściej popełniane błędy na maturze. Gościem specjalnym Nocnych Korków był Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego, a zarazem absolwent Wydziału Politologii. W swoim wystąpieniu przedstawił praktyczną stronę funkcjonowania samorządu na przykładzie swojej osoby: „Jeden dzień z życia Marszałka”.

Tak duże przedsięwzięcie było sporym wyzwaniem organizacyjnym. Do Lublina przyjechali uczniowie i nauczyciele z czternastu szkół z województwa lubelskiego reprezentujących następujące szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie, Zespół Szkół im. Kajetana Kickiego w Sobieszynie, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Franciszka Kleeberga w Dęblinie, Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów w Lublinie oraz Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku. Za realizację projektu odpowiadali dr Tomasz Bichta, mgr Agnieszka Grzegorczyk oraz dr Kamil Fil. Ponadto wśród współpracowników znaleźli się dr Liliana Węgrzyn-Odzioba, dr Wojciech Ziętara oraz mgr Sylwia Skotnicka, Koordynator ds. promocji Wydziału Politologii a także doktoranci i studenci Wydziału Politologii reprezentujący studenckie koła naukowe: Koło Naukowe Studiów Wschodnioeuropejskich, Naukowe Studenckie Koło Samorządowców, Koło Naukowe Europy Środkowo-Wschodniej, Koło Naukowe Badaczy Bliskiego Wschodu oraz Politologiczne Koło Naukowe.

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    10 marca 2014