Nagroda "Media and Democracy Karol Jakubowicz Award" dla dr. Jakuba Nowaka

Miło nam poinformować, że w piątek 15 czerwca 2018 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej UW podczas kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Mediami zostały wręczone nagrody „Media and Democracy Karol Jakubowicz Award”. Jednym z dwojga głównych laureatów nagrody został dr Jakub Nowak z Zakładu Dziennikarstwa na Wydziale Politologii UMCS. Nagrodę za monografię „Polityki sieciowej popkultury” wręczyła mu Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, dziekan Wydziału Politologii UMCS prof. dr hab. Iwona Hofman.

Fot. Facebook

Publikacja dra Jakuba Nowaka dotyczy współczesnego statusu nowych mediów jako narzędzi i przestrzeni aktywności popkulturowej oraz obywatelskiej. Autor w wielowątkowym opracowaniu podejmuje problemy m.in. widzialności treści online i politycznych mechanizmów jej nadawania, nowych wzorów aktywności obywatelskiej czy też politycznego statusu tzw. cyfrowych pośredników.

Nowa i ważna nagroda dla środowiska medioznawców „Media and Democracy Karol Jakubowicz Award” została ustanowiona w grudniu 2017 roku. Jej patron, dr Karol Jakubowicz (1941-2013), medioznawca, ekspert i praktyk mediów, w latach 90. XX wieku był zaangażowany w reformowanie telewizji i radia w Polsce, pełniąc m.in. różne funkcje w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Radzie Nadzorczej Telewizji Polskiej. Przewodniczył międzyrządowej radzie programu „Informacja dla wszystkich” przy UNESCO oraz Komitetowi Zarządzającemu ds. Mediów i Nowych Usług Komunikacyjnych Rady Europy. Jego książki stanowią aktualną wykładnię roli mediów publicznych i kierunków polityki medialnej. Karol Jakubowicz był członkiem-założycielem PTKS, a od 2011 roku członkiem honorowym.

Zgodnie z wolą fundatorki – Małgorzaty Semil-Jakubowicz – nagroda będzie przyznawana za publikacje o tematyce określonej jako "media i demokracja" oraz ogłaszana corocznie 28 kwietnia, w rocznicę śmierci Karola Jakubowicza.

W pierwszej edycji nagrodę otrzymała również dr Maria Nowina Konopka z Uniwersytetu Jagiellońskiego za monografię "Infomorfoza. Zarządzanie informacją w nowych mediach".

    Aktualności

    Data dodania
    21 czerwca 2018