Nagroda JM Rektora dla dr. Marcina Sanakiewicza

Z przyjemnością informujemy, że Pan dr Marcin Sanakiewicz, adiunkt w Katedrze Teorii Mediów, został uhonorowany przez Jego Magnificencję Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego indywidualną nagrodą III stopnia za działalność organizacyjną na rzecz Uczelni.

Podstawą do przyznania nagrody była realizacja sześcioodcinkowego cyklu reportażowo-dokumentalnego, powstałego w koprodukcji UMCS i Telewizji Polskiej z okazji 75-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dla którego dofinansowanie pozyskano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Pan dr Marcin Sanakiewicz sprawował nadzór merytoryczny nad cyklem oraz pełnił funkcję producenta wykonawczego tej realizacji, w której aktywny udział brał także zespół akademickiej telewizji TV UMCS.

Cykl programów prowadził widza przez różne aspekty społecznej i kulturalnej obecności UMCS w życiu miasta i regionu, w oparciu o dynamiczne „human story”, na tle wyjątkowo wdzięcznych planów typowo uniwersyteckich: unikalnej architektury (zarówno zabytkowej, jak i z okresu socrealizmu i „wielkiej płyty” oraz najnowszych budynków), nowoczesnego zaplecza laboratoryjnego i dydaktycznego czy akademickiej oprawy symbolicznej. Realizację cyklu powierzono cenionej i wielokrotnie nagradzanej w Polsce i za granicą reżyser, scenarzystce, dokumentalistce, dziennikarce TVP i wykładowczyni na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, dr Annie Dudzie. Tematami poszczególnych odcinków były historia Uniwersytetu we wspomnieniach jej dawnych pracowników, losy i kariery absolwentów UMCS, działalność badawczo-naukowa oraz kulturalna Uczelni, nietypowe pasje wykładowców akademickich, portrety studentów z zagranicy oraz realny wymiar internacjonalizacji Uniwersytetu, jak i kultura studencka, ukazana nie tylko obiektywem profesjonalnej kamery, ale także oczami studentów i ich smartfonów.

Serdeczne gratulacje!

    Aktualności

    Data dodania
    20 grudnia 2019