Nagroda dla dra Wojciecha Magusia

Z przyjemnością informujemy, że dr Wojciech Maguś wygrał szósty ogólnopolski konkurs Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej Doktorat ‘13 na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej obronioną w 2013 roku.

 

Dysertacja zatytułowana Wizerunki kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kampanii wyborczej 2010 roku w mediach powstała w wyniku realizacji grantu promotorskiego, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrodzona rozprawa napisana została pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Hofman w Zakładzie Dziennikarsta.

Laureat konkursu w ramach nagrody będzie miał możliwość sfinansowania udziału w zagranicznej konferencji naukowej.

W 2014 roku nakładem Wydawnictwa UMCS ukazała się monografia Wizerunki polityków w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych. Kampania wyborcza na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku (ss. 579), będąca uzupełnioną wersją nagrodzonej pracy doktorskiej.

Serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    25 listopada 2014