Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów

Od 22 października możliwe jest składanie wniosków o przyznanie stypendium w ramach „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”. Do udziału w Programie zachęcani są wybitnie uzdolnieni studenci oraz doktoranci, zamieszkujący na terenie Gminy Lublin, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju Lublina i wnieść znaczący wkład w rozwój nauki.

Zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich zamieszkujących na terenie Gminy Lublin zostały określone Uchwałą nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 5224).

 

Więcej informacji pod linkiem:

 

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/

    Aktualności

    Data dodania
    8 listopada 2019