Międzynarodowa konferencja w Petersburgu

Zakład Mediolingwistyki Instytutu Wyższej Szkoły Dziennikarstwa i Komunikacji Masowej Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego zaprasza młodych badaczy, studentów i doktorantów do udziału w sekcji „Etyka i estetyka zachowania komunikacyjnego dziennikarza”, która odbędzie się w dniach 6-7 marca 2019 roku w ramach XVIII Międzynarodowej Konferencji „Media we współczesnym świecie. Młodzi badacze”.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Zgłoszenie odbywa się przez przesłanie zapowiedzi referatu w języku rosyjskim lub angielskim (do 4 tys. znaków), która zostanie opublikowana w przedkonferencyjnym zbiorze. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca stycznia. 
Ramowy program konferencji w języku rosyjskim dostępny pod adresem http://jf.spbu.ru/studkonf.

W ramach konferencji odbędzie się konkurs prac naukowych dla studentów wszystkich etapów nauczania. Najlepsze prace zostaną opublikowane w pokonferencyjnym zbiorze artykułów. Artykuły (do 11 tys. znaków w języku rosyjskim albo angielskim), zgłoszone do konkursu, należy przesłać do 31 stycznia 2018 roku. Szczegóły na stronie konkursu http://jf.spbu.ru/studkonf/7612.html.

Oprócz sekcji mediolingwistycznej odbędą się również sekcje dotyczące: globalnych trendów medialnych, modeli biznesowych we współczesnych mediach drukowanych i elektronicznych, społeczno-profesjonalnych uwarunkowań pracy dziennikarza i redakcji, dziennikarstwa podróżniczego, mediów masowych krajów EUG i SOW, mediów masowych i kultury, reklamy, badań krytycznych nad internetem, zarządzania komunikacją masową, krytyki medialnej, PR-u politycznego, historycznego aspektu dziennikarstwa ojczystego.

Pytania dotyczące konferencji oraz konkursu naukowego można kierować pod adres: alena.podviazkin@gmail.com

Zapraszamy do udziału!

    Aktualności

    Data dodania
    9 stycznia 2019