Lubelskie Forum Młodych Naukowców

1 marca 2016 o godz. 10:00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się I Lubelskie Forum Młodych Naukowców – Kierunek Innowacje.

Spotkanie jest skierowane do osób, które chcą związać swoją przyszłość ze światem nauki lub działalnością badawczo-rozwojową, a więc do studentów, doktorantów i młodych naukowców do 35 roku życia.

Dowiesz się m.in. jakie są możliwości rozwoju naukowego młodych naukowców, jak zbudować zespół naukowo-badawczy i nim zarządzać oraz jakie możliwości i korzyści niesie praca w takim zespole zarówno z perspektywy naukowca jak i przedsiębiorcy. Ponadto w II części spotkania eksperci opowiedzą jak poprawnie i skutecznie wypełniać wnioski w ramach konkursów grantowych znajdujących się w ofercie NCN oraz NCBiR.

Wśród prelegentów:

 • dr inż. Adam Kuzdraliński, Prezes Zarządu firmy Vitagenum,
 • Barbara Pastuszek-Lipińska, Główny specjalista NCBiR z zakresu zarządzania programami rozwoju kadry naukowej,
 • dr Dorota Kiebzak-Mandera, Koordynator dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce NCN,
 • dr Weronika Bieniasz, Koordynator dyscyplin nauki ścisłe i techniczne NCN
 • dr Antonina Chmura-Skirlińska, Koordynator dyscyplin nauki o życiu NCN.

Uczestnictwo w spotkaniu jest BEZPŁATNE. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: elzbieta.walecka@lubelskie.pl do dnia 26.02.2016.

Ważne informacje!

Rejestracja przebiega odrębnie dla I części spotkania zaplanowanej w godzinach od 10.00-11.35 oraz dla II części związanej z aplikowaniem o granty na badania, która odbędzie się w godzinach 12.00-14.00.

Istnieje możliwość zgłoszenia na jeden z wybranych paneli lub uczestnictwa w obu częściach spotkania. Liczba miejsc ograniczona.

Organizatorami wydarzenia są: Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Lubelskie Centrum Konferencyjne.

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  17 lutego 2016