Konkurs na stanowisko analityka

Konkurs na stanowisko analityka lub starszego analityka w zespole „Niemcy – Europa - świat”

analityk lub starszy analityk

INSTYTUCJA: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

MIEJSCE PRACY: Poznań

STANOWISKO: analityk lub starszy analityk

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce lub ekonomia lub filologia germańska lub historia

DATA OGŁOSZENIA: 01.10.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.10.2021 r.

LINK DO STRONY: www.iz.poznan.pl     

SŁOWA KLUCZOWE:

polityka zagraniczna Niemiec, polityka wschodnia Niemiec; Unia Europejska i Europa Wschodnia  

OPIS STANOWISKA:

Instytut Zachodni poszukuje kandydata do pracy na stanowisku analityka lub starszego analityka w związku z realizacją zadań dotyczących obszaru tematycznego:Republika Federalna Niemiec wobec Europy Wschodniej i Unia Europejska wobec Europy Wschodniej.

Zakres tematyczny pracy analitycznej:

 • polityka Niemiec wobec Europy Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Rosji, Ukrainy, Białorusi;
 • polityka Unii Europejskiej wobec Europy Wschodniej z uwzględnieniem tematyki ekonomicznej, bezpieczeństwa i in.

Zakres obowiązków:

 • działalność analityczno-ekspercka
 • działalność organizacyjna

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie;
 2. Doświadczenie w opracowywaniu analiz i/lub badań naukowych z zakresu wskazanego w opisie stanowiska lub w zakresie pokrewnym
 3. Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i dobra angielskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie;
 2. CV z wykazem osiągnięć naukowych i organizacyjnych;
 3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 4. Publikacje; ewentualnie praca doktorska
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Zachodni danych osobowych.

Dokumenty należy przesyłać na adres mailowy: izpozpl@iz.poznan.pl, w terminie do 31.10.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 15.11.2021 r.

Planowane zatrudnienie od dnia 01.12.2021 r.

  Aktualności

  Data dodania
  14 października 2021