Konkurs na pracę magisterską

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ogłasza drugą edycję Konkursu Akademickiego im. Bpa Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską – inspirowaną nauczaniem Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą naukowcy z kilku uniwersytetów: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej na: www.dzielo.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    25 września 2018