Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej lub metropolitalnej

W imieniu Instytutu Metropolitalnego chcemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej lub metropolitalnej.

Instytut Metropolitalny od lat zajmuje się analizą problematyki miast i
metropolii w wymiarze interdyscyplinarnym. Prace będą oceniane, wyróżniane i nagradzane w dwóch kategoriach:

 1. najlepsza praca licencjacka/inżynierska,
 2. najlepsza praca magisterska.

Mamy nadzieję, że konkurs zmotywuje młodych członków społeczności akademickiej
do dalszych prac związanych z problematyką przestrzeni miejskiej.

W bieżącej edycji Konkursu będą przyjmowane prace obejmujące następujące zagadnienia:

 • ustrój samorządu terytorialnego, w tym metropolitalnego,
 • kształtowanieładu przestrzennego,
 • mieszkalnictwo,
 • rewitalizacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych,
 • rozwój infrastruktury transportowej, miejskiej oraz organizacja transportu zbiorowego,
 • ochrona klimatu, środowiska i przyrody,
 • demokracja miejska i partycypacja społeczna,
 • turystyka miejska i zagospodarowanie turystyczne,
 • organizacja edukacji przez samorządy, ekonomika
 • miast i zarządzanie obszarami miejskimi,
 • polityka społeczna miast.

Zapraszamy serdecznie studentów do nadsyłania ich w formie elektronicznej

na adres konkurs@im.edu.pl do dnia 10 lipca 2020 r.

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej:
http://im.edu.pl/konkurs/regulamin.

  Aktualności

  Data dodania
  14 maja 2020