Konkurs im. Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia

.

Zbliża się termin składania propozycji wyróżniających się prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) obronionych w minionym roku akademickim 2015/2016 do Konkursu im. Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia na najlepszą pracę dyplomową z zakresu stosunków międzynarodowych.
Do konkursu mogą być przedkładane prace absolwentów naszego Wydziału studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia obronione w terminie do 30 września 2016 r. Jedna osoba – promotor i/lub recenzent – może złożyć maksymalnie trzy zgłoszenia w każdej z dwóch wymienionych kategorii, przy czym praca nie może być zgłoszona do innego konkursu organizowanego na Wydziale Politologii.
Pisemne lub e-mailowe zgłoszenia z krótkim uzasadnieniem należy przesłać w terminie do 1 października włącznie na ręce Sekretarza Konkursu dr hab. Hanny Dumały. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 stycznia 2017 r., a wręczenie dyplomów tradycyjnie na lutowym posiedzeniu Rady Wydziału w 2017 r.

 

    Aktualności

    Autor
    Anna Belka
    Data dodania
    28 września 2016