Konferencja „Trzydzieści. Polska w reportażu po 1989 roku”

Pracownia Badań nad Reportażem przy Zakładzie Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Retoryczne zapraszają w dniach 5-6 grudnia 2018 r. do udziału w konferencji naukowej pod hasłem: „Trzydzieści. Polska w reportażu po 1989 roku”.

W czerwcu 2019 roku upłynie trzydzieści lat od pierwszych wolnych wyborów w najnowszej historii Polski. To trzydzieści lat w nowym kształcie politycznym, społecznym i gospodarczym, trzydzieści lat przemian, sukcesów i porażek, trzydzieści lat życia na własny rachunek i mentalnej rewolucji.

W tak mozaikowej i migotliwej rzeczywistości reportaż zajął miejsce powieści realistycznej. Ona przechadzała się jak lustro po gościńcu - on jest ekranem odbijającym to, co tak szybko dzieje się na miejskich trotuarach i w szklanych wieżowcach, na wiejskich drogach i w gminnych sklepikach. Ma nawet moc wyświetlania tego, co dzieje się w naszych głowach, choć dostęp do tego wydaje się niemożliwy. Reporterzy potrafią jednak podejść tak blisko swoich bohaterów, że mamy wrażenie słyszenia ich myśli. Sztuka opowieści o szczegółach i drobiazgach, poprzez które możemy zobaczyć całe światy, w polskiej szkole reportażu została doprowadzona do mistrzostwa.

Jakie obrazy ostatnich trzech dekad życia w naszym kraju znalazły się w reporterskich przekazach? Co kiedyś zobaczą, czego posłuchają, o czym przeczytają ci, którzy będą próbowali zrozumieć nas i nasze czasy? Jakie "małe realizmy" i wielkie metafory przyniósł wysiłek reporterów nieustających w staraniach, żeby pochwycić to, co najważniejsze, choć wcale nie otwiera wieczornych wiadomości?

Proponujemy kilka obszarów tematycznych:

 • historia i jej aktorzy (znani i nieznani)
 • białe plamy - zapełnianie czy ideologizowanie?
 • wpływ przemian gospodarczych na stosunki społeczne i mentalność
 • nowe środowiska, nowe partycypacje, nowe role
 • tabu bez tabu – nowe-stare tematy
 • swoi i obcy, sojusze i podziały, tożsamość w budowie
 • Polska się buduje – obrazy realiów przestrzennych i architektonicznych,  nowe przestrzenie życia społecznego
 • Polska z oddali, czyli reporterzy obcojęzyczni o nas
 • przemiany gatunkowe – nowe odmiany i nowa postać znanych odmian
 • postacie medialne – reportaż prasowy, książkowy, radiowy, telewizyjny, filmowy, fotoreportaż
 • międzymedialność i multimodalność reportażu po 1989 roku
 • wybitni reporterzy ostatniego trzydziestolecia
 • środowiska kultywowania reportażu – medialne ostoje gatunku
 • metody i miejsca reporterskiej edukacji
 • konkursy na reportaż i nagrody dla reporterów – docenienie, promocja czy "konkurs piękności"?
 • "polska szkoła reportażu" – druga, trzecia czy ciągle ta sama?

Na te pytania, między innymi, chcemy poszukać odpowiedzi. Zapraszamy wszystkich, niezależnie od dyscypliny naukowej, którzy przyglądają się reportażowi i go badają. Spotkajmy się i podzielmy swoimi obserwacjami w perspektywie rocznicy niezwykle ważnej cezury, która otworzyła przed nami jako społeczeństwem tyle możliwości. Co z nimi zrobiliśmy?

Konferencja odbędzie się na Wydziale Politologii (Plac Litewski 3).

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  3 grudnia 2018