Konferencja podsumowująca projekt "Europejski Uniwersytet Wschodni"

zaproszenie

Wszystkich zainteresowanych procesem umiędzynaradawiania nauki i nauczania oraz współpracą naukową z Europą Wschodnią zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt „Europejski Uniwersytet Wschodni” – konferencja odbędzie się 30 września 2016 r. w ramach V Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej. Szczegóły: http://euw.lublin.eu/?p=738

    Aktualności

    Autor
    Anna Belka
    Data dodania
    16 września 2016