Konferencja - Nowe ruchy społeczne

Zakład Ruchów Politycznych serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych „Nowe ruchy społeczne”. Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 maja 2016 r. na Wydziale Politologii w Lublinie.

Celem konferencji jest usystematyzowanie i ocena doświadczeń związanych z nowymi ruchami społecznymi (NRS), diagnoza dotycząca obecnego stanu NRS w Polsce i na świecie oraz wskazanie wyzwań, zagrożeń i perspektyw dla NRS.

Debata poświęcona będzie między innymi:

 • teoriom nowych ruchów społecznych (NRS);
 • genezie i uwarunkowaniom NRS;
 • instytucjonalnemu wymiarowi NRS (m.in. ruchy społeczne i polityczne, nowe ruchy religijne, organizacje, partie polityczne, inicjatywy obywatelskie);
 • ideom i koncepcjom NRS;
 • formom działania NRS;
 • kwestiom bezpieczeństwa społecznego, narodowego, międzynarodowego w kontekście funkcjonowania NRS;
 • analizie wybranych NRS (m.in. ruchy feministyczne, obrony praw mniejszości, konsumenckie, antyglobalizacyjne, alterglobalizacyjne, haktywizm, nowy populizm, Pomarańczowa Alternatywa, Ruch Palikota, Ruch Oburzonych, nowe ruchy religijne);
 • medialnemu obrazowi NRS.

Przewidywana jest dyskusja osób zaangażowanych w działalność NRS oraz panel studencko-doktorancki.

Organizatorem konferencji naukowej „Nowe Ruchy Społeczne” odbywającej się pod kierownictwem prof. dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko jest Zakład Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS. Udział w niej weźmie kilkudziesięciu naukowców z całej Polski, między innymi z ośrodków akademickich w Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu, Zielonej Górze.

Zapraszamy!

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  9 maja 2016