Konferencja naukowa: „Mediatyzacja polityki. Fake news i fact checkers w informowaniu o polityce”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Mediatyzacja polityki. Fake news i fact checkers w informowaniu o polityce”, organizowanej przez Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS, która odbędzie się 21 czerwca 2018 roku w Lublinie.

Nowe media, a w szczególności media społecznościowe są uważane za siłę napędową zaawansowania mediatyzacji polityki. Obecnie możemy zetknąć się z wieloma  źródłami newsów, których autorami są nieprofesjonalni aktorzy społeczni, a którzy produkują i dystrybuują zawartość skierowaną do szerokiej publiczności. To wyzwanie dla odbiorców, którzy nie zawsze wiedzą w jaki sposób dokonać weryfikacji informacji. Umiejętność taka (szerzej: media literacy) jest szczególnie przydatna, kiedy newsy są zamieszczane na platformach społecznościowych i w sposób nie zawsze przemyślany polecane przez znajomych. Te warunki tworzą sprzyjające środowisko do rozwoju fake news definiowanych jako: „Doniesienia medialne i zawarte w nich historie, które nie mają potwierdzenia w faktach, ale są prezentowane jako newsy”, albo jako: „Doniesienia całkowicie fałszywe, które przypominają newsy, a są rozpowszechniane w celu przyciągania uwagi i przygotowywane dla zysku o charakterze finansowym”(C. J. Vargo, L. Guo, M. A. Amazeen, 2017, s. 4). Chociaż fałszywe newsy zawsze były obecne w przestrzeni publicznej, jeszcze nigdy nie były tak popularne jak obecnie.

Badania naukowe będące tematem konferencji są jeszcze bardzo rzadkie, nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Prelegenci reprezentujący różne ośrodki naukowe w Polsce, podejmą wyzwanie badawcze na temat roli fake news i fact-checkers w procesie mediatyzacji polityki i informowaniu o polityce.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    21 czerwca 2018