Konferencja „Muzyka polityczna” - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Muzyka polityczna: komunikowanie, kontestowanie, mobilizowanie”, organizowanej przez Zakład Myśli Politycznej, Zakład Systemów Politycznych Wydziału Politologii UMCS oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Lublinie. Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca 2018 r. (czwartek) na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

Myśl przewodnia konferencji koncentruje się wokół istoty i zastosowania muzyki politycznej zarówno do legitymizacji, jak i kontestacji systemu politycznego, a także jej roli w komunikowaniu politycznym. Celem konferencji jest wyjaśnienie fenomenu muzyki politycznej, jej funkcji oraz wpływu na relacje władza – obywatele. Ważnym obszarem eksploracji naukowej będzie wykorzystanie muzyki w kampaniach wyborczych w dobie postpolityki. Konferencja stanie się także okazją do rozważań badawczych poświęconych muzyce patriotycznej w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

W 2018 r. przypada również pięćdziesiąta rocznica rewolty studenckiej (1968 r.). W związku z tym kolejnym obszarem wartym eksploracji badawczej będzie wpływ muzyki na kształtowanie świadomości zbiorowej i nastrojów społecznych (popularyzowanie oraz intensyfikację przekazów ideowych). Temat przewodni planowanej konferencji zamierzamy zrealizować, wykorzystując następujące zagadnienia:

 • Pojęcie i historia muzyki politycznej;
 • Wymiary, nurty, gatunki i style muzyki politycznej;
 • Rola muzyki w kształtowaniu postaw patriotycznych i irredentystycznych;
 • Muzyka jako instrument władzy i wpływu politycznego;
 • Muzyka w służbie ideologii;
 • Muzyka w komunikowaniu politycznym;
 • Muzycy jako aktorzy polityczni;
 • Zastosowanie muzyki w marketingu politycznym;
 • Zaangażowanie polityczne twórców muzyki i ich upolitycznienie;
 • Poziomy partycypacji muzyki politycznej w życiu społecznym;
 • Piosenka satyryczna w polityce;
 • Muzyka polityczna a popkultura;
 • Aksjologia muzyki politycznej;
 • Infosfera muzyczna w symbolice politycznej.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, lubelski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Kierownicy konferencji: Dr Tomasz Bichta, Dr Anna Szwed-Walczak

Komitet Naukowy: Prof. dr hab. Ewa Maj, Prof. dr hab. Wojciech Sokół

Sekretarze konferencji:

Dr hab. Marcin Wichmanowski
Dr Michał Wallner
Mgr Łukasz Jędrzejski
Mgr Krzysztof Stanisław Werner 

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  12 czerwca 2018