Konferencja "Kobiety-Polki w nauce"

Konferencja Kobiety - Polki w nauce

inaugurująca cykl konferencji Kobiety - Polki w sferze publicznej

22 listopada 2021 r. (poniedziałek)

Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Obrady zdalne w aplikacji MS Teams

Nauka to dziedzina od zarania dziejów zdominowana przez mężczyzn. Jeszcze na przełomie XIX i XX w. określenie „kobieta uczona” miało wyłącznie pejoratywne znaczenie. Naukowe argumenty przeciwko wykształceniu kobiet podnosiła przede wszystkim medycyna oraz rozwijający się od XVIII wieku naturalizm. Przedstawiciele tego nurtu dowodzili, że kobieta to istota z natury słaba, nerwowa, niestała, może szalona, koniecznie z mózgiem mniejszym od mózgu mężczyzny. W Wielkim słowniku języka francuskiego z 1860 roku pojęcie „studentka” zostało zdefiniowane jako „towarzyszka studenta”. W tych zbiorowych przekonaniach (stereotypach) nie było miejsca dla kobiet na uniwersytetach i w instytutach naukowych gdzie prowadzono intelektualną działalność, eksploracje naukowe, eksperymenty badawcze. Jednak kobiety nie uległy presji otoczenia i z fascynacji wiedzą podjęły się trudnego zadania bycia studentkami-pionierkami, a w konsekwencji badaczkami-pionierkami. Wbrew otaczającej je rzeczywistości robiły "swoje" pracując dla nauki, dla postępu, dla ludzkości. W gronie inspirujących kobiet-naukowców znajdują się również Polki na czele z Marią Skłodowską-Curie. W przeciwieństwie jednak do dwukrotnej noblistki i patronki UMCS widoczny jest wyraźny brak naukowych biografii badaczek i pionierek nauki o polskim rodowodzie.

Celem konferencji jest wypełnienie istniejącej luki w tym obszarze i ukazanie jak najbardziej kompleksowych życiorysów polskich kobiet-naukowców (pochodzenie społeczne; dzieciństwo; młodość; rozwój zainteresowań, predyspozycji i zdolności; etapy kształcenia; ukierunkowanie motywacji zainteresowań badawczo-naukowych (wewnętrzne, zewnętrzne); etapy rozwoju kariery zawodowej; życie prywatne a praca zawodowa; stereotyp płci a autorytet w męskim środowisku zawodowym; działalność badawczo-naukowa i organizacyjna na poziomie krajowym i międzynarodowym; rozpoznawalność uczonej i jej dorobku w środowisku międzynarodowym; nagrody
i wyróżnienia) z zaakcentowaniem wpływu odkryć i badań w rozwój nauki polskiej
i światowej oraz metod i sposobów ich wykorzystania współcześnie.

Podczas konferencji zostanie przedstawiony wkład w rozwój polskiej i światowej nauki następujących badaczek:

 1. Alicja Dorabialska - fizyczka i chemiczka;
 2. Hanna Hirszfeld - lekarka;
 3. Stefania Jabłońska - Bernatowicz - lekarka;
 4. Maria Janion - filolożka;
 5. Józefa Joteyko - psycholożka, pedagożka, filozofka;
 6. Zofia Kielan-Jaworowska - paleobiolożka;
 7. Elżbieta Koopman-Heweliusz - astronomka;
 8. Simona Kossak - biolożka;
 9. Renata Siemińska-Żochowska - socjolożka;
 10. Maria Siemionow - lekarka;
 11. Maria Skłodowska-Curie - fizyczka, chemiczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla;
 12. Jadwiga Szmidt-Czernyszew - fizyczka;
 13. Anna Wierzbicka - językoznawczyni (doktor honoris causa UMCS);
 14. Magdalena Żernicka-Goetz - embriolożka. 

Patronat

Jego Magnificencja Rektor UMCS
Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Rada Programowa

Prof. dr hab. Małgorzata Fuszara

Prof. dr hab. Iwona Hofman

Prof. dr hab. Grzegorz Janusz

Prof. dr hab. Marek Pietraś

Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Organizatorzy

Katedra Systemów Politycznych    i Praw Człowieka (Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Lublinie

Kierownik konferencji

prof. UMCS, dr hab. Krystyna Leszczyńska

Sekretarz konferencji

mgr Agnieszka Kamińska (doktorantka)

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt do 30 września 2021 r. pod adresem kles@hektor.umcs.lublin.pl celem zadeklarowania uczestnictwa
i zapoznania się z kryteriami przygotowania wystąpienia/tekstu konferencyjnego.

  Aktualności

  Data dodania
  9 lipca 2021