Konferencja "Budżet obywatelski..."

Katedra Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Budżet obywatelski/partycypacyjny w Polsce na tle doświadczeń światowych. Wymiar prawny i praktyka”, która odbędzie się w dniach 21-22 października 2021 r. w Lublinie.

Celem konferencji jest zaprezentowanie zarówno analiz funkcjonowania budżetu obywatelskiego /partycypacyjnego na obszarze Polski, jak i wyników badań porównawczych. Przedmiotem zainteresowania jest wymiar formalnoprawny i praktyczny.

Do udziału w obradach zapraszamy naukowców oraz praktyków. Przewidziany jest panel studencko-doktorancki. Spośród wygłoszonych referatów najlepsze zostaną opublikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

Szczegółowe informacje są zawarte w załącznikach.

Kierownik konferencji

prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko

Sekretarze konferencji

dr Dorota Maj      dr Marta Drabczuk     mgr Jakub Bijak

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    27 lipca 2021