Konferencja: Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym

O jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata: bezpieczeństwie zdrowotnym będą rozmawiać naukowcy 15 i 16 maja podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej wspólnie przez pięć uczelni wyższych Lublina. Pierwszego dnia obrad badacze spotkają się na Wydziale Politologii UMCS, drugiego - w Centrum Transferu Wiedzy KUL.

Podczas konferencji będzie mowa m. in. o ratownictwie medycznym, wypadkach drogowych i korytarzach bezpieczeństwa, bioterroryzmie, szczepieniach ochronnych, bezpieczeństwie żywności, telemedycynie, komunikacji i promocji zdrowia w mediach oraz prawnych aspektach dostępu do służby zdrowia. Zaplanowano także blok warsztatów: pierwszej pomocy, dziennikarstwa medycznego oraz prezentację medycyny pola walki. Interdyscyplinarny charakter konferencji jest możliwy dzięki zaangażowaniu pięciu lubelskich ośrodków naukowych: KUL, UMCS, Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, a także lubelskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Badań Międzynarodowych.

Patronat honorowy

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Rektor Politechniki Lubelskiej
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prof. nadzw. dr hab. Iwona Niewiadomska Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Senator Andrzej Stanisławek-członek Senackiej Komisji Zdrowia
Dr Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin
Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny
Łukasz Chmielowiec Rzecznik Praw Pacjenta
Stowarzyszenie „Dziennikarze dla zdrowia”

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    11 maja 2018