Komunikat Dziekana do studentów i doktorantów

W związku z koniecznością realizacji programów studiów, programów kształcenia doktorantów oraz programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość władze dziekańskie Wydziału Politologii i Dziennikarstwa przypominają o obowiązku ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz wizerunku. Komunikat w tej sprawie w załączeniu.

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    3 kwietnia 2020