Jak praktyki, to w Komisji Europejskiej!

Zgłoś się jak najszybciej, wyprzedź innych kandydatów!

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) zaprasza studentów i absolwentów uczelni wyższych do odbycia bezpłatnych praktyk w biurze w Warszawie. Oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w instytucji międzynarodowej oraz pogłębienia wiedzy o Unii Europejskiej. O praktyki można się ubiegać w dziale komunikacyjnym, politycznym, prasowym lub w sekcji językowej.

Kandydaci powinni być obywatelami UE, studentami co najmniej trzeciego roku (kandydaci do Wydziału Politycznego i Wydziału Językowego) lub co najmniej drugiego roku (Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej oraz Wydział Prasowy) lub tegorocznymi absolwentami uczelni wyższych oraz posługiwać się językiem angielskim na poziomie min. B2.

Warunkiem odbycia praktyk jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Zależy nam na kandydatach, którzy interesują się politykami Unii Europejskiej, nie boją się wyzwań i z zaangażowaniem podchodzą do powierzonych im zadań.

Oczekujemy dyspozycyjności przez 4 tygodnie w wymiarze 30 godzin tygodniowo (6 godzin dziennie, w przedziale od godz. 9.00 do 16.00 – do uzgodnienia z opiekunem praktyki).

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny w języku angielskim) należy wysyłać na adres COMM-REP-WAW-PRAKTYKI@ec.europa.eu (link sends e-mail). Należy także załączyć dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (np. dyplom, świadectwo, zaświadczenie ze studiów). W tytule oraz treści maila prosimy zaznaczyć wybrany dział, w którym miałaby się odbyć praktyka.

Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/poland/news/170831_praktyki_pl

Zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    2 października 2017