Informacja o obecności pracowników administracji

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z realizacją  Zarządzenia Nr 23/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w okresie od 1 do 7 kwietnia 2021 r.  obecność pracowników administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa zostanie ograniczona do niezbędnego minimum.

    Aktualności

    Data dodania
    30 marca 2021