Immatrykulacja dla I stopnia (studia niestacjonarne)

8 października 2016 roku zapraszamy na uroczystą immatrykulację studentów bezpieczeństwa narodowego pierwszego roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2016/2017.

Uroczystość odbędzie się na Wydziale Politologii UMCS w auli im. Ignacego Daszyńskiego.

Studenci proszeni są o przybycie na godz. 7:45 – zbiórka w hallu na I piętrze przed salą nr 111.

Z uwagi na doniosłość uroczystości Studenci proszeni są o przybycie w stosownych strojach.

    Aktualności

    Data dodania
    6 października 2016