Immatrykulacja dla I stopnia studia niestacjonarne

21 października 2017 roku zapraszamy na uroczystą immatrykulację studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia bezpieczeństwo narodowe.

Uroczystość odbędzie się na Wydziale Politologii UMCS w Sali Rady Wydziału o godz. 10.00.

Studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe proszeni są o przybycie na godz. 9.45 – zbiórka w hallu na I piętrze przed salą nr 115

Z uwagi na doniosłość uroczystości Studenci proszeni są o przybycie w stosownych strojach.

    Aktualności

    Data dodania
    18 października 2017