Gratulacje dla dr hab. Małgorzaty Adamik-Szysiak

Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak (Zakład Dziennikarstwa Wydział Politologii UMCS) została laureatką ósmej edycji Nagrody im. dr. Pawła Stępki w konkursie organizowanym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Uniwersytet Warszawski.

Nagroda została przyznana przez Kapitułę Konkursu w kategorii Najlepsze wydawnictwo z dziedziny mediów elektronicznych za monografię „Strategie komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznościowych”, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018.

Uroczyste wiecznie Nagrody odbędzie się 10 czerwca br. na Uniwersytecie Warszawskim.

Dodać należy, iż Nagroda ta jest już drugą nagrodą za wymienioną książkę (w kwietniu br. dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak została laureatką drugiej edycji „Media and Democracy Karol Jakubowicz Award”).

Sedecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    30 maja 2019