Gratulacje dla dr Eweliny Panas

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymał główną nagrodę w konkursie „Promocja słowem”, organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Brały w nim udział jednostki dydaktyczne i naukowe z całej Polski.

Nagrodzony został artykuł dr Eweliny Panas pt. „Why is Poland attractive for foreign students? Higher education as a source of Poland’s soft power”. Artykuł zostanie opublikowany na łamach prestiżowego, międzynarodowego portalu zajmującego się tematyką edukacji wyższej i nauki - „Times Higher Education”.

Gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    1 sierpnia 2019