.

Miło nam poinformować, że Pani mgr Karolina Kuśmirek z Zakładu Myśli Politycznej i Pani Anna Bartnik z Zakładu Badań Etnicznych w dniu 14 marca br. otrzymały list gratulacyjny stypendysty „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”, realizowanego przez Miasto Lublin. Stypendium naukowe jest przyznawane za działalność naukową, która przyczyniła się do rozwoju miasta  i wniosła znaczący wkład w rozwój nauki.

Serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    15 marca 2016