Godziny rektorskie 29.04. (godz. 9.00-12.00)

.

Na podstawie § 18 ust. 4 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu Nr XXIII-25.3/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r., ogłaszam w dniu 29 kwietnia br. od godz. 9.00 do godz. 12.00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie).

prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Rektor UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    26 kwietnia 2016