Gala AKLAUD 2017 – zaproszenie

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji zapraszają na Galę Akademickiego Lauru Dziennikarskiego AKLAUD, która odbędzie się 20 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW - 114.

Nagrody przyznawane są osobom wyróżniającym się w środowisku dziennikarskim autorytetem zawodowym i dydaktycznym. Nagroda AKLAUD została ustanowiona w 2013 r., pod honorowym patronatem rektorów lubelskich uczelni. Tegorocznej Gali towarzyszyć będzie konferencja naukowa inaugurująca dziesięciolecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, poświęcona ks. prof. Leonowi Dyczewskiemu, założycielowi Instytutu, zatytułowana Uniwersytet - komunikacja - media. W programie przewidziano także debatę studencką dotyczącą Lubelskiej Szkoły Reportażu oraz wydarzenia towarzyszące.

Do nagrody AKLAUD MŁODYCH A.D. 2017 nominowany został mgr Mateusz Kasiak, doktorant Wydziału Politologii UMCS (kierunek: Nauki o mediach).

    Aktualności

    Data dodania
    15 lutego 2018