Erasmus+ 2021 wyjazdy pracowników

Pandemia koronawirusa znacznie utrudniła nam realizację mobilności w projektach wymian Erasmus. Ograniczenia w podróżowaniu i przejście większości uczelni europejskich na kształcenie zdalne utrudniła też sprawne zaplanowanie wyjazdów pracowniczych w celu prowadzenia zajęć za granicą, a także przyjęcia wykładowców zagranicznych na UMCS.

Z nadzieją, że wiosna 2021 przyniesie być może pozytywne zmiany w tym zakresie przedstawiamy informacje dot. organizacji mobilności wyjazdowych pracowników UMCS (nauczycieli akad. i innych pracowników) w programie Erasmus+ w roku 2020/21 - wszystkie informacje dostępne są pod tym linkiem.

    Aktualności

    Data dodania
    26 stycznia 2021