Dr Dorota Litwin-Lewandowska laureatką konkursu Uniwersalia 2.1 NPRH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs w ramach modułu Uniwersalia 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Z przyjemnością informujemy, że do finansowania został skierowany wniosek dr Doroty Litwin-Lewandowskiej z Wydziału Politologii. Tytuł nagrodzonego projektu to: „O polską rację stanu w Austrii. Polacy w życiu politycznym Austrii w okresie monarchii dualistycznej (1867-1918)”. Kwota dofinansowania: 86 531 zł.

Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

Anglojęzyczną wersję monografii zobowiązało się wprowadzić od obiegu międzynarodowego i umieścić w naukowych bazach wydawnictwo naukowe The Peter Lang Publishing Group.

Laureatce serdecznie gratulujemy!

 

Do udziału w konkursie zakwalifikowano 36 wniosków. Finansowanie przyznano natomiast 13 najlepszym projektom na łączną kwotę 1 054 082 zł.

Jednocześnie zapraszamy do składania wniosków w otwartych konkursach:

  • MAESTRO 10 – dla doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy.
  • HARMONIA 10 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.
  • SONATA BIS 8 – na projekty badawcze, których celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego.
  • MINIATURA 2 – na pojedyncze działania naukowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.ncn.gov.pl

    Aktualności

    Data dodania
    24 lipca 2018