Dr Agnieszka Ziętek przewodniczącą Zespołu ds. Równości

Decyzją JM Rektora UMCS, prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powołany został Zespół ds. Równości. Jego przewodniczącą została dr Agnieszka Ziętek z Katedry Administracji Publicznej w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

Celem prac Zespołu jest m.in. wdrażanie Planu Równości Płci przyjętego przez Senat UMCS w wrześniu 2022 roku.


Serdecznie gratulujemy Pani Doktor!

    Aktualności

    Data dodania
    21 grudnia 2022