Doktorantka członkiem kapituły PRODOK 2020

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, mgr Ewa Majewska doktorantka nauk o mediach jako jedyna przedstawicielka UMCS została Członkiem Kapituły Konkursowej PRODOK 2020, która wyłoni najlepsze prodoktoranckie uczelnie w Polsce.

Celam konkursu PRODOK jest wyłonienie uczelni i instytutu Polskiej Akademii Nauk, stwarzających najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności badawczej młodych naukowców. Laureaci konkursu PRODOK zostaną zaprezentowani podczas Gali Konkursowej, która co roku odbywa się w listopadzie, w Warszawie.

W uroczystej Gali Konkursowej biorą udział m.in. przedstawiciele władz rektorskich najlepszych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Samorządów Doktorantów z całego kraju, oraz inni wybitni goście ze świata nauki.

Serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    5 czerwca 2020