Debaty preeliminacyjne - zaproszenie

28 marca br. w ramach obchodów 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich na Wydziale Politologii UMCS odbędą się preeliminacje do udziału w debacie oksfordzkiej finałowej przewidzianej na 20 kwietnia br.

Debaty preeliminacyjne będą dotyczyły szeroko pojętej problematyki europejskiej. Ocenie poddana zostanie argumentacja i umiejętności krasomówcze, a nie poglądy osobiste. Debata to świetna okazja nauczenia się czegoś nowego, pozbycia się stresu przed nadchodzącym egzaminem ustnym.

Najlepsze drużyny z każdego miasta pojadą razem do Brukseli, by wspólnie odwiedzić siedziby najważniejszych instytucji unijnych.

Wydarzenie jest efektem współpracy pracowników Wydziału Politologii dr Katarzyny Stachurskiej-Szczesiak i dr Grzegorza Gila - członków TEAM EUROPE oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS z Przedstawicielstwem KE w Polsce.

Debata preeliminacyjna odbędzie się w sali 217, w godz. 11:00-18:00

    Aktualności

    Data dodania
    27 marca 2017