Dar dla Muzeum Lubelskiego

Muzeum Lubelskie otrzymało najcenniejszy po II wojnie światowej dar z okresu sztuki dawnej! To dzieła o wysokiej wartości artystycznej - dziewiętnastowieczne obrazy czołowych polskich malarzy oraz zegary z prywatnej kolekcji Ireneusza i Iwony Hofmanów. Uroczyste przekazanie zbioru odbyło się 19 czerwca 2018 roku.

Żródło: Muzeum Lubelskie

Profesor Iwona Hofman jest Dziekanem Wydziału Politologii UMCS, medioznawcą i politologiem. Ireneusz Hofman był adwokatem i specjalistą w zakresie prawa karnego, nestorem lubelskiej palestry, z zamiłowania muzykiem i koneserem sztuki. Katarzyna Mieczkowska - Dyrektor Muzeum Lubelskiego - dziękując w imieniu placówki za otrzymany dar, powiedziała, że „szlachetność rodzi się w głowie, a dojrzewa w sercu".

    Aktualności

    Data dodania
    4 lipca 2018