Czy zmienił się reżim polityczny w Ukrainie (...)? - wykład

W poniedziałek 26 października 2015 r. o godz. 14 w Sali Obrad Rady Wydziału Politologii UMCS (Pl. Litewski 3) odbędzie się wykład kierownika Centrum Badań Politycznych Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” (Ukraina) doc. dra Jurija Macijewskiego pt. „Czy zmienił się reżim polityczny w Ukrainie po Rewolucji Godności?”.

Doc. dr Jurij Macijewskyj jest docentem w Katedrze Politologii Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” (Ukraina), a także kierownikiem Centrum Badań Politycznych w Ostrogu. Zajmuje się problematyką reżimów hybrydowych oraz comparative democratization. Jest autorem wielu publikacji poświęconych transformacjom reżimów politycznych w państwach postkomunistycznych oraz analiz politologicznych dotyczących aktualnych wydarzeń politycznych. Odbył staże naukowe w wielu instytucjach naukowych Europy i Ameryki, m. in. Institute of Slavic, East European and Eurasian Studies University of California (Berkeley), Fulbright scholarship at the Kennan Institute (Washington, DC), Uniwersytet Europejski w Petersburgu, Uniwersytet Środkowo-Europejski w Budapeszcie.

Organizatorami wykładu są: Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wykład inauguruje nowy projekt pn. „Akademia Partnerstwa Wschodniego”.
Zapraszamy na wykład.

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Grzegorz Kuprianowicz
    Data dodania
    23 października 2015